En andrapartscertifiering med Fespa Sweden Association som huvudman innebär en enklare certifieringprocess än en ”riktig” certifering. Själva arbetet på företaget innebär dock samma sak som för en ackrediterad certifiering. ISO 9001 är ett verktyg att bygga upp och utveckla ett systematiskt arbetssätt för att arbeta med ständiga förbättringar.

 

Det innebär att företaget upprättar och implementerar rutiner som dokumenteras, följs upp och hela tiden utvecklas. Exempel på rutiner är rapportering och uppföljning av avvikelse- och förbättringsarbete, reklamationshantering, inköpsrutiner, bedömning av kundnöjdhet, kommunikation, processtyrning och målstyrningsarbete.

 

Regler för  Fespa Sweden Associations andrapartscertifiering

 

§ 1 Krav på revisor
Fespa Sweden Association utser en revisor med mångårig kunskap och erfarenhet av tolkning av kraven i ISO 9001 och 14001 samt tillämpning av dessa krav. Företaget själva kan inte välja revisor.

 

§ 2 Andrapartscertifieringens giltighet
Andrapartscertifieringen är giltig tre år från och med utfärdandet förutsatt att uppföljande revisioner genomförs årligen och blir godkända. Certifikatet ska vara underskrivet = godkänt av  Fespa Sweden Associations ordförande och ansvarig revisor.

 

§ 3 Andrapartscertifieringens genomförande
Innan andrapartscertifieringen genomförs ska en förrevision genomföras där bedömning görs om företaget är moget för andrapartscertifieringen. Förrevisionen kan  genomföras av samma revisor som gör andrapartscertifieringsrevisionen.

 

§ 4 Riktlinjer för tidsåtgång:
antalet anställda och antal dagar
1 – 15 1 dag 1 dag 1 dag/ år
16 – 30 1,5 dag 2 dag 1 dag/ år
31 – 50 1,5 dag 3 dag 1,5 dag/ år
51 – 100 2 dag 4 dag 2 dag/ år

 

§ 5 Mindre och större avvikelser
• Mindre avvikelser från standardenas krav eller av företaget beskrivna rutiner ska åtgärdas och rapporteras till revisorn inom en angiven tidsram.
• Större avvikelser är total avsaknad av skallkrav i standarden eller om mindre avvikelser upprepas vid flera revisioner. Större avvikelser kräver en ny uppföljande revision inom angiven tidsram.

 

§ 6 Indragning av andrapartscertifikat
Om större avvikelser inte är åtgärdade vid en extra uppföljande revision kan certifikatet dras in. Då krävs en ny andrapartscertifieringsrevision för nytt certifikat.