Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera slöserier i produktionsprocessen, dvs det som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om – mer värde för mindre arbete.

 

De grundläggande principerna i Lean Production bottnar i idéer från bland annat Frederick Winslow Taylor som inspirerade Henry Ford att skapa ett produktionssystem. Denna tillverkning var inte speciellt kostnadseffektiv med dagens mått mätt och anpassad för masstillverkning.

 

När Japan efter andra världskriget var tvungna att lägga om sin militära industri till civil industri tog Toyota inspiration från västvärldens masstillverkningsprinciper och anpassade dem till sin ekonomiska situation. Detta skapade Toyota Production System (TPS). TPS är i mångt och mycket synonymt med ”Lean production”. Begreppet blev internationellt känt 1988.

 

Forskaren Jeff Liker har använt 14 punkter för att karaktärisera lean production:
1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.
2. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan.
3. Använd dragande system för att undvika överproduktion.
4. Jämna ut arbetsbelastningen.
5. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem.
6. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan.
7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs.
8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer.
9. Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och lär andra att göra det.
10. Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi.
11. Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre.
12. Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation.
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan valt beslut snabbt.
14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra.

 

Centralt i lean production är ”Just-in-Time” som innebär att ämnen/material/delar/produkter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Lean production handlar om att minimera slöserier och att sätta kunden i fokus.

 

Huvudprincipen inom Lean är att eliminera slöseri. Alla aktiviteter som genomförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de är värdeskapande eller inte. Alltså om de ökar värdet på produkten eller inte. De aktiviteter som är icke värdeskapande är slöseri och dessa ska systematiskt elimineras vilket man gör genom olika typer av verktyg. Det måste också tilläggas att Lean produktion indirekt har återinfört löpande bandet på våra fabriker då det är lättare att jämna ut arbetsbelastningen och visualisera slöseri på ett löpande band.