Nedan mer info om de leveransvillkor som gäller i branschen, vi rekommenderar alla tryckerier att hänvisa till och arbetat enligt dem.

 

Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer  (ALG 10)
Normalvillkor utarbetade av Grafiska Företagens Förbund i samverkan med Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna.

 

ALG 10 innehåller beprövade och balanserade normalvillkor särskilt avpassade för avtal om grafiska prestationer. Dessa bör alla tryckerier hänvisa till i sina offerter.

 

Allmänna leveransvillkor vid leverans av grafisk maskinutskrivning (ALV 05)
Normalvillkor för leverans med montage av grafiska maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk grafisk utrustning. Villkoren är utarbetade av Grafiska Företagens Förbund, Grafiska Leverantörsföreningen och Tidningsutgivarna år 2005.

 

ALV05