”Begreppet klimatneutral betyder att leva/verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Detta ska uppnås genom att reducera den egna klimatpåverkan så mycket som möjligt och använda kompensation för att neutralisera återstående utsläpp.”

 

(Kick the Habit, FN:s miljöprogram, UNEP, 2008)

 

För att verksamheten eller produkten ska få kalla sig som Klimatneutral gäller följande:
1. Beräkning av utsläppen enligt internationell standard, det s.k. GHG Protocol (”Greenhouse Gas”).
2. Framtagande av åtgärdsprogram för att minska utsläppen.
3. Kompensation för de utsläpp som kvarstår.

 

Ett 80-tal verksamheter har sedan starten år 2006 gått igenom något av Respects klimatprogram. Programmen följer FN:s definition för klimatneutralitet och klimatberäkningarna görs enligt internationell standard. Företagen agerar aktivt för att successivt minimera sin klimatpåverkan.

 

Läs mer www.respect.se

 

Där kan du se vilka grafiska företag som är Klimatneutrala. I dagsläget  finns det fem grafiska företag som är klimatneutrala och flera är på gång.