PEFC växte fram bland de privata skogsägarna i Europa under 1990-talet som ett trovärdigt och effektivt certifieringssystem, särskilt lämpat för små och medelstora skogsägare. Efterhand har även stora skogsägare och industriföretag anslutit sig – så väl privatägda som offentliga.

 

Spårbarhetscertifiering
FSC- och PEFC-spårbarhetscertifiering har i stort sett samma krav. Tryckerier som vill märka sina produkter med PEFC-loggan ska kunna visa att en certifierad andel av virkesråvaran kommer från PEFC-certifierat skogsbruk. Företaget måste fastställa rutiner för hantering, spårbarhet och märkning av dessa jobb, allt från inköp av papper och hantering genom hela produktionen till leverans. För detta krävs spårbarhetscertifikat. Spårbarhetscertifikat utfärdas av en ackrediterad certifieringsorganisation. Som certifierat företag kommer du regelbundet att kontrolleras av din certifierare att du följer dina fastställda rutiner. Det finns ett fåtal certifieringsorganisationer som arbetar med såväl ISO 9001, ISO 14001 som med PEFC och FSC.

 

Läs mer på www.pefc.se