EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning, beslutad av EU-Kommissionen. EU: Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall och för att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt. Idag kan 25 olika varor eller tjänster märkas med EU:s miljömärke. Finns inte för trycksaker.

 

Läs mer www.svanen.se och www.ecolabel.eu