USK

Utmärkelsen Svensk Kvalitet
Utmärkelsen Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass. Syftet är att stimulera till ständiga förbättringar och nöjdare kunder.

 

Läs mer på www.siq.se