Det finns många skäl till att engagera sig i förebyggande arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen. Ett är för att följa lagar och regler på området, och ett annat är att det har positiva effekter på produktionen och prestationerna på arbetsplatsen.