FSC

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council. FSC:s främsta verktyg är att utveckla regler och rekommendationer för ett hållbart bruk av skogen.

 

Spårbarhetscertifiering
FSC- och PEFC-spårbarhetscertifiering har i stort sett samma krav. Tryckerier som vill märka sina produkter med FSC-loggan ska kunna visa att virkesråvaran kommer från FSC-certifierat skogsbruk. Företaget måste fastställa rutiner för hantering, spårbarhet och märkning av dessa jobb. Allt från inköp av papper och hantering genom hela produktionen till leverans.

 

För detta krävs spårbarhetscertifikat. Spårbarhetscertifikat utfärdas av en ackrediterad certifieringsorganisation. Det finns ett fåtal certifieringsorganisationer som arbetar med såväl ISO 9001, ISO 14001 som PEFC och FSC. Som certifierat företag kommer du regelbundet att kontrolleras av din certifierare. Varje uppföljning resulterar i en offentligt tillgänglig rapport.

 

Läs mer på www.fsc-sverige.org

 

Certifierade företag kan du söka på info.fsc.org