ISO 9001:2008
Att investera i ISO 9001 handlar i grunden om två saker: att få nöjdare kunder och minska onödiga kostnader. ISO 9001 används av miljontals företag världen över. I Sverige certifieras ett nytt företag varje dag. Läs mer på www.sis.se

 

De flesta organisationer har mycket att vinna på att ta hjälp av ISO 9001. Här är några indikatorer på att din organisation kan dra stor nytta av de fördelar ISO 9001 har att erbjuda:

• företaget har expanderat i snabb takt under de senaste åren
• problem att hålla projektdeadlines och projektbudget
• framtida planer att expandera internationellt
• otydliga ansvarsområden inom organisationen
• ISO 9001-certifikat efterfrågas av viktiga kunder
• brister i internkommunikationen
• problem vad gäller fakturering och hantering av kundklagomål
• svårighet att få hela företaget att ”hänga ihop”
• komplexa och högt satta kundkrav som förändras över tid
• produktion på flera orter eller i andra länder
• höga kostnader för bristande kvalitet

 

Vad innehåller standarden ISO 9001:2008?
ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer. Sammantaget handlar de om att utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten. Detta hjälper dig identifiera de åtgärder du behöver genomföra för att utveckla verksamheten och nå bättre lönsamhet.

 

ISO 9001 innehåller 58 krav som baseras på 8 principer:
• Ledarskap
• Kundfokus
• Processinriktning
• Systemangreppssätt för ledning
• Medarbetarnas engagemang
• Faktabaserade beslut
• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
• Ständiga förbättringar

 

Certifiering
För att organisationen ska få ett ISO 9001-certifikat krävs följande.
• Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas
• Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
• Systemet är beskrivet
• System och beskrivning underhålls löpande
• Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 9001:2008 av ett ackrediterat certifieringsorgan (se www.swedac.se)

 

Andrapartscertifiering
För företag som ser en full (tredjeparts-) certifiering som ett för stort arbete, har SSTF, i samarbete med en erfaren konsult inom området, tagit fram en modell för andrapartscertifiering.

Syftet är att göra förbättringsarbetet, verksamhetssystemen och certifieringsprocessen på respektive företag kostnadseffektiv och särskilt anpassad för småföretag samtidigt som man får ta del av erfarenheter från de av SSTFs medlemsföretag som redan blivit andrapartscertifierade.

Resultatet är likväl att företaget som blivit godkänt enligt SSTFs andrapartscertifiering har ett kvitto på att man jobbar enligt kraven i ISO 9001 och att man kan gå vidare till en full (tredjeparts-) certifiering utan större arbetsinsatser.
Det är dock viktigt att förstå skillnaden i sin marknadsföring; Företaget är andrapartscertifierat av SSTF enligt ISO 9001 och företaget arbetar enligt kraven i standarden. Man får dock INTE på något sätt kommunicera att man är certifierad enligt ISO 9001.